تبلیغات
کلوپ بچه های باحال - انتظار خبری نیست مرا

کلوپ بچه های باحال

انتظار خبری نیست مرا :[عمومی , ]

انتظار خبری نیست مرا " قاصدك" قاصدك ! هان ، چه خبر آوردی ؟ از كجا ، وز كه خبر آوردی ؟ خوش خبر باشی اما ، اما گرد بام و در من بی ثمر می گردی . انتظار خبری نیست مرا نه ز یاری نه ز دریا و دیاری – باری ؛ برو آن جا كه بود چشمی و گوشی با كسی برو آن جا كه تو را منتظرند ، قاصدك !! در دل من همه كورند و كرند دست بردار از این در وطن خویش غریب ، قاصد تجربه های همه تلخ با دلم می گوید كه دروغی تو ، دروغ كه فریبی تو ، فریب قاصد ك ! هان ، ولی ......آخر ...... ای وای !! راستی آیا رفتی با باد ؟! با تو ام، آی !! كجا رفتی ؟! آی .....!! راستی آیا جایی خبری هست هنوز ؟ مانده خاكستر گرمی جایی ؟ در اجاقی – طمع شعله نمی بندم – خردك شرری هست هنوز ؟! قاصدك !! ابرهای همه عالم شب و روز در دلم میگریند. "مهدی اخوان ثالث"

نوشته شده در سه شنبه 24 آبان 1384 و 11:11 ق.ظ توسط سما

ویرایش شده در - و -