تبلیغات
کلوپ بچه های باحال - عشق

کلوپ بچه های باحال

عشق :[عمومی , ]

می نویسم از عشق پس بخوان ای عاشق این احساس مرا.... مینویسم تا بدانی عشق به چه معناست ، عشق سرآغاز چه حادثه ای است.... می نویسم تا بخوانی احساس مرا و درک کنی عاشق بودن را ..... اگر عشق برایت پر درد و تلخ است مینویسم تا برایت معنایی شیرین و ماندگار داشته باشد..... از عشق نوشتن احساس میخواهد ، درک میخواهد ، غرور میخواهد پس با دلی پر غرور بخوان این متنهای مرا ..... دفتر عشق را باز کن ، با احساسی پاک و با دلی عاشق بخوان متنهای مرا..... اگر میبینیداز عشق سخن گفته ام بدانید که عشق در ذهنم یک حادثه می باشد.... عشق در ذهنم یک راه پر فراز و نشیب و نفسگیر می باشد.....

نوشته شده در چهارشنبه 11 آبان 1384 و 12:11 ب.ظ توسط سما

ویرایش شده در - و -