تبلیغات
کلوپ بچه های باحال - دوست دارم

کلوپ بچه های باحال

دوست دارم :[عمومی , ]

You said to me : on this journey of my life ineed someone to love me for ever who And I said:” listen it’s me and I’m ready togo ready to show that I’ll never let you downand I want you to know that this power will grow every dayevery beat of my heart I love you I love you I love you it’s me… (chris de burgh) تو به من گفتی : (( در سفر زندگیم به کسی نیاز دارم که همیشه مرا دوست بدارد ولی چه کسی؟)) و من گفتم:(( گوش کن این منم آماده رفتن آماده ام تا نشانت بدهم که هرگز نمی گذارم نا امید شوی و می خواهم بدانی که این نیروی درونی هر روز و با هر تپش قلب من بیشتر و بیشتر می شود دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم این منم…)) (کریس دبرگ)

نوشته شده در چهارشنبه 11 آبان 1384 و 12:11 ب.ظ توسط سما

ویرایش شده در - و -